Kalite Çalışmaları

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
 
Öneriler ve Yapılan İyileştirmeler için TIKLAYINIZ.
 
KALİTE POLİTİKAMIZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tarafından Oluşturulan Kalite Politikası için TIKLAYINIZ

Misyon ve Vizyonumuz için TIKLAYINIZ.

ENSTİTÜLER KALİTE KOMİSYONU

Kalite Komisyonu Üye Listesi için TIKLAYINIZ

Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları için TIKLAYINIZ.

ENSTİTÜLER DANIŞMA KURULU 

Danışma Kurulu Listesi için TIKLAYINIZ

Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları için TIKLAYINIZ

YÖNETMELİK, YÖNERGE, USUL VE ESASLAR ESASLAR 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği  için TIKLAYINIZ.
Enstitüler Danışma Kurulu Usul ve Esaslar için TIKLAYINIZ.

SDÜ Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Esaslarına İlişkin Yönerge  için TIKLAYINIZ

RAPORLAR

Eğitim Bilimleri Enstitüsü İç Değerlendirme Raporu (2018) için TIKLAYINIZ.
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Faaliyet Raporu (2019) için TIKLAYINIZ.
Eğitim Bilimleri Enstitüsü  Ar-Ge Faaliyet Raporu (2020) için TIKLAYINIZ.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Faaliyet Raporu (2020) için TIKLAYINIZ.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2021 Yılı Öz Değerlendirme Raporu için TIKLAYINIZ.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2021 Yılı Faaliyet Raporu için TIKLAYINIZ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2021 Yılı AR&GE Faaliyet Raporu için TIKLAYINIZ.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2022 Yılı Faaliyet Raporu için TIKLAYINIZ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2022 Yılı Öz Değerlendirme Raporu için TIKLAYINIZ.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2022 Yılı AR&GE Faaliyet Raporu için TIKLAYINIZ.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2023 Yılı Faaliyet Raporu için TIKLAYINIZ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2023 Yılı Öz Değerlendirme Raporu için TIKLAYINIZ

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2023 Yılı AR&GE Faaliyet Raporu için TIKLAYINIZ

TOPLANTI TUTANAKLARI

21.12.2020 tarihli Birim İçi Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

 

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

İş Akış Şemaları için TIKLAYINIZ.

TANIMLI SÜREÇLER

Tezli Yüksek Lisans Süreci için TIKLAYINIZ

Tezsiz Yüksek Lisans Süreci için TIKLAYINIZ

BİRİM MALİ RAPORLARI

Mali Raporlar için TIKLAYINIZ

BİRİM GÖREV TANIMLARI

Görev ve Sorumluluklar için TIKLAYINIZ.

Görev Tanımları için TIKLAYINIZ.

BİRİM ORGANİZASYON ŞEMASI

Organizasyon Şeması için TIKLAYINIZ.