Enstitü Kurulu

 

Enstitü Müdürü
 
Enstitü Müdür Yardımcısı
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Anabilim Dalı Başkanı
 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Anabilim Dalı Başkanı
 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Anabilim Dalı Başkanı
 
 

 
 
 
 
Beden Eğitimi ve Spor
Anabilim Dalı Başkanı