Misyon ve Vizyon

 

Misyon

 

  • Eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik gelişimlerine olumlu ve etkin katkı sağlamaktır. Öğrencilerin profesyonel gelişimini sağlamaya yönelik lisansüstü programların hazırlanmasına ve geliştirilmesine, bu programların etkinliğini artıracak verimli işleyiş ve öğrenme ortamlarının oluşturulmasına, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki iletişimin geliştirilmesine ve üst düzey araştırmaların yapılmasına zemin hazırlamaktır.  


Vizyon

 

  • Lisansüstü programların en nitelikli öğrenciler tarafından lisansüstü eğitim almak için seçilen ve ulusal ve uluslararası alanda eğitim bilimleri alanında üst düzey araştırmaları destekleyen birim olmaktır.