Dokümanlar

1. Etik Kurul Başvuruları Etik Kurul Başvurularında Yapılması Gereken İşlemler 2. Araştırma Uygulama İzni Başvuruları Araştırma Uygulama İzni Başvuruları Hakkında Bilgilendirme 3. Akademik Formlar Not Bildirim Formu FORM A-1 Ders Telafisi İstek Formu FORM A-2 Yolluk Bildirim Formu FORM A-3 Sınav Ücret Formu 4. Yüksek Lisans ( Formlar Elektronik Ortamda Düzenlenecektir ) FORM YL-22 Yüksek Lisans Tez Danışmanı Belirleme Formu FORM YL-21 Yayın Şartı Onay Formu (Tezli YL. Öğrencileri için) FORM YL-20 Bitirme Projesi Konu Belirleme Formu FORM YL-19 Tez Konusu Değişikliği Formu FORM YL-18 Tez Aşamasında Olan Öğrenciler İçin Ek Süre Talep Formu FORM YL-17 Tez Ciltlenebilir Onay Belgesi GRE-GMAT Sınav Sonuçlarının ALES dönüşüm Tablosu FORM YL-16-Dereceye Giren Ögrenci Basvuru Formu FORM-YL-15 Yüksek Lisans (Düzeltme verilenler için)Tez Savunma Sınav Tutanağı FORM YL-1 Yüksek Lisans Tez Öneri Formu FORM YL-2 II.danışman Öneri Formu FORM YL-3 Danışman Değişikliği Formu FORM YL-4 Ders Saydırma Formu FORM YL-5 Kayıt Dondurma İstek Formu FORM YL-6 Kayıt Sildirme Formu FORM YL-7 Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu FORM YL-8 Lisansüstü Tez Ön İnceleme Formu FORM YL-9 Yükseklisans Tez Kişisel Raporu FORM YL-10 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı FORM YL-12 Yüksek Lisans Programlarına Kayıt Dilekçesi FORM YL-13 Mezun Olan Lisansüstü Öğrencileri İçin İlişik Kesme Formu 5. Dilekçe Örnekleri DİLEKÇE-5 Taahhütname (Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri İçin) DİLEKÇE-4 Taahhütname (Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri İçin) DİLEKÇE-1 Mazeretli Kayıt Yenileme DİLEKÇE-2 Askerlik Tehiri İptal Dilekçesi DİLEKÇE-3 Diğer Enstitüden/Yükseköğretim Kurumundan Ders Alma Dilekçesi Araştırma İzni Başvuru Taahhütnamesi Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi 6. Yüksek Lisans Süreçleri Tezsiz Yüksek Lisans Süreci Tezli Yüksek Lisans Süreci 7. Kamu Hizmet Standartları Kamu Hizmet Envanteri Tablosu (EK-1) Kamu Hizmet Standartları Tablosu (EK-2) 8. Birim Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu-2020 Faaliyet Raporu-2019