Dokümanlar

1. Etik Kurul Başvuruları Etik Kurul Başvurularında Yapılması Gereken İşlemler 2. Araştırma Uygulama İzni Başvuruları Araştırma Uygulama İzni Başvuruları Hakkında Bilgilendirme Araştırma İzni Başvuru Taahhütnamesi 3. Akademik Formlar Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanıcı Yetkilendirme Formu Danışmanlık Dağılım Toplantısı Tutanağı Uzmanlık Alan Dersi formu Not Bildirim Formu FORM A-1 Ders Telafisi İstek Formu FORM A-2 Yolluk Bildirim Formu FORM A-3 Sınav Ücret Formu 4. Yüksek Lisans ( Formlar Elektronik Ortamda Düzenlenecektir ) FORM YL-24 Seminer Konusu Belirleme Formu FORM YL-23 Tez Teslim Formu (Ciltlenmiş) FORM YL-22 Yüksek Lisans Tez Danışmanı Belirleme Formu FORM YL-21 Yayın Şartı Onay Formu (Tezli YL. Öğrencileri için) FORM YL-20 Bitirme Projesi Konu Belirleme Formu FORM YL-19 Tez Konusu Değişikliği Formu FORM YL-18 Tez Aşamasında Olan Öğrenciler İçin Ek Süre Talep Formu FORM YL-17 Tez Ciltlenebilir Onay Belgesi GRE-GMAT Sınav Sonuçlarının ALES dönüşüm Tablosu Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi FORM YL-16-Dereceye Giren Ögrenci Basvuru Formu FORM-YL-15 Yüksek Lisans (Düzeltme verilenler için)Tez Savunma Sınav Tutanağı FORM YL-1 Yüksek Lisans Tez Öneri Formu (09.12.2021 tarihinde güncellenmiştir.) FORM YL-2 II.danışman Öneri Formu FORM YL-3 Danışman Değişikliği Formu FORM YL-4 Ders Saydırma Formu FORM YL-5 Kayıt Dondurma İstek Formu FORM YL-6 Kayıt Sildirme Formu FORM YL-7 Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu FORM YL-8 Lisansüstü Tez Ön İnceleme Formu FORM YL-9 Yükseklisans Tez Kişisel Raporu FORM YL-10 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı FORM YL-12 Yüksek Lisans Programlarına Kayıt Dilekçesi FORM YL-13 Mezunlar İçin Öğrenci İlişik Kesme Formu 5. Dilekçe Örnekleri DİLEKÇE-6 Ders Değişikliği DİLEKÇE-5 Taahhütname (Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri İçin) DİLEKÇE-4 Taahhütname (Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri İçin) DİLEKÇE-1 Mazeretli Kayıt Yenileme DİLEKÇE-2 Askerlik Tehiri İptal Dilekçesi DİLEKÇE-3 Diğer Enstitüden/Yükseköğretim Kurumundan Ders Alma Dilekçesi 6. Yüksek Lisans Süreçleri Tezsiz Yüksek Lisans Süreci Tezli Yüksek Lisans Süreci 7. Yönetmelikler ve Yönergeler SDÜ Lisansüstü Özel Öğrenci Yönergesi SDÜ Disiplinlerarası Yönerge(26.12.2019) SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge(YÖK Yazısı) SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 8. Kamu Hizmet Standartları Kamu Hizmet Envanteri Tablosu (EK-1) Kamu Hizmet Standartları Tablosu (EK-2) 9. Lisansüstü Program Açılması İle İlgili Kullanılacak Dokümanlar Uzaktan Öğretim Programı Açılarak Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Bilgileri Formu Uzaktan Öğretim Sistemi Bilgi Derleme Formu Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formatı Süleyman Demirel Üniversitesi Anabilim/Anasanat Dalı/Bölüm/Program Açma, Gözden Geçirme Ve Güncellemeye İlişkin İlke ve Esaslar Doktora Programı Açmak İçin Başvuru Formatı Yüksek Lisans Programı Açmak İçin Başvuru Formatı Program Açma Akış Süreci SDÜ Forms Projesi (Dönem Projesi, Seminer, Uzmanlık Alan Dersleri) Kullanım Kılavuzu