Dokümanlar

1. Kamu Hizmet Standartları Kamu Hizmet Envanteri Tablosu (EK-1) (392.47 KB) Kamu Hizmet Standartları Tablosu (EK-2) (209.77 KB) 2. Birim Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu-2019 (448.53 KB) 3. Akademik Formlar Not Bildirim Formu (137 KB) FORM A-1 Ders Telafisi İstek Formu (135.5 KB) FORM A-2 Yolluk Bildirim Formu (67.5 KB) FORM A-3 Sınav Ücret Formu (76.3 KB) 4. Yüksek Lisans ( Formlar Elektronik Ortamda Düzenlenecektir ) FORM YL-17 Tez Ciltlenebilir Onay Belgesi (64.44 KB) GRE-GMAT Sınav Sonuçlarının ALES dönüşüm Tablosu (58.42 KB) FORM YL-16-Dereceye Giren Ögrenci Basvuru Formu (136 KB) FORM-YL-15 Yüksek Lisans (Düzeltme verilenler için)Tez Savunma Sınav Tutanağı (99.92 KB) FORM YL-14 Tez Yazım Şablonu (157.65 KB) FORM YL-1 Yüksek Lisans Tez Öneri Formu (109.79 KB) FORM YL-2 II.danışman Öneri Formu (68.69 KB) FORM YL-3 Danışman Değişikliği Formu (71.07 KB) FORM YL-4 Ders Saydırma Formu (112 KB) FORM YL-5 Kayıt Dondurma İstek Formu (72.19 KB) FORM YL-6 Kayıt Sildirme Formu (62.57 KB) FORM YL-7 Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu (68.11 KB) FORM YL-8 Lisansüstü Tez Ön İnceleme Formu (139.29 KB) FORM YL-9 Yükseklisans Tez Kişisel Raporu (170 KB) FORM YL-10 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı (102.12 KB) FORM YL-12 Yüksek Lisans Programlarına Kayıt Dilekçesi (201.73 KB) FORM YL-13 Mezun Olan Lisansüstü Öğrencileri İçin İlişik Kesme Formu (122.5 KB) 5. Dilekçe Örnekleri DİLEKÇE-1 Mazeretli Kayıt Yenileme (60.85 KB) DİLEKÇE-2 Askerlik Tehiri İptal Dilekçesi (53.6 KB) DİLEKÇE-3 Diğer Enstitüden/Yükseköğretim Kurumundan Ders Alma Dilekçesi (106 KB) Araştırma İzni Başvuru Taahhütnamesi (111.49 KB) Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi (1.28 MB) 6. Yönetmelikler ve Kılavuzlar SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi (265.87 KB) YÖK Lisansüstü İlkeler (21.01.2015) (275.51 KB) Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge(YÖK Yazısı) (117.66 KB) Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge (547.98 KB) SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (265.87 KB) Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu (949.98 KB) Enstitüler Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği (67.98 KB)
OBS
Doküman Arşivi
Akademik Takvim
Tez Kapağı Şablonu
Tez Yazım Kılavuzu
Tez Yazım Şablonu
Ders Katalogları ve AKTS Bilgisi
Gre-Gmat Sınav Sonuçlarının ALES Dönüşüm Tablosu