Dokümanlar

1. Yönetmelikler ve Kılavuzlar Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge(YÖK Yazısı) (117.66 KB) Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge (547.98 KB) SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi (1.35 MB) SDÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (440.96 KB) Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu (949.98 KB) Enstitüler Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği (67.98 KB) 2. Akademik Formlar FORM A-1 Ders Telafisi İstek Formu (135.5 KB) FORM A-2 Yolluk Bildirim Formu (67.5 KB) FORM A-3 Sınav Ücret Formu (76.3 KB) 3. Yüksek Lisans ( Formlar Elektronik Ortamda Düzenlenecektir ) GRE-GMAT Sınav Sonuçlarının ALES dönüşüm Tablosu (58.42 KB) FORM YL-16-Dereceye Giren Ögrenci Basvuru Formu (136 KB) FORM-YL-15 Yüksek Lisans (Düzeltme verilenler için)Tez Savunma Sınav Tutanağı (99.82 KB) FORM YL-14-tez-yazim-sablonu-20112018 (157.65 KB) FORM YL-1 Yüksek Lisans Tez Öneri Formu (109.79 KB) FORM YL-2 II.danışman Öneri Formu (68.44 KB) FORM YL-3 Danışman Değişikliği Formu (71.07 KB) FORM YL-4 Ders Saydırma Formu (109 KB) FORM YL-5 Kayıt Dondurma İstek Formu (71.88 KB) FORM YL-6 Kayıt Sildirme Formu (62.57 KB) FORM YL-7 Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu (72.37 KB) FORM YL-8 Lisansüstü Tez Ön İnceleme Formu (139.29 KB) FORM YL-9 Yükseklisans Tez Kişisel Raporu (170 KB) FORM YL-10 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı (100.84 KB) FORM YL-11 Özel Öğrenci Başvuru Formu (135 KB) FORM YL-12 Yüksek Lisans Programlarına Kayıt Dilekçesi (201.73 KB) FORM YL-13 Mezun Olan Lisansüstü Öğrencileri İçin İlişik Kesme Formu (122.5 KB) 4. Dilekçe Örnekleri Ders Saydırma ve İntibak İşlemleri İle İlgili Duyuru (287.99 KB) Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi (1.28 MB) DİLEKÇE-1 Mazeretli Kayıt Yenileme (58.32 KB) DİLEKÇE-2 Askerlik Tehiri İptal Dilekçesi (53.56 KB) Tez Tez Kapağı Şablonu (İngilizce) (415.5 KB) tez kapağı şablonu (610.1 KB) Tez Savunma Sınavı Sonrası Yapılacak İşlemler (173.74 KB) Tez Savunma Sınavı Öncesi Yapılacak İşlemler (73.03 KB) Yönetmelikler Enstitü Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği (67.98 KB) SDÜ Lisansüstü Yönetmeliği (440.96 KB) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi (1.35 MB) YÖK Lisansüstü İlkeler (21.01.2015) (275.51 KB) Yüksek Lisans Süreçleri Tezsiz Yüksek Lisans Süreci (272.69 KB) Tezli Yüksek Lisans Süreci (337.13 KB)
OBS
Doküman Arşivi
Akademik Takvim
Tez Kapağı Şablonu
Tez Yazım Kılavuzu
Tez Yazım Şablonu
Ders Katalogları ve AKTS Bilgisi