Hakkında

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 24 Ekim 2011 tarih ve 28094 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Enstitümüzün temel amacı eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik gelişimlerine olumlu ve etkin katkı sağlamaktır. Öğrencilerin profesyonel gelişimini sağlamaya yönelik lisansüstü programların hazırlanmasına ve geliştirilmesine, bu programların etkinliğini artıracak verimli işleyiş ve öğrenme ortamlarının oluşturulmasına, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki iletişimin geliştirilmesine ve üst düzey araştırmaların yapılmasına zemin hazırlamaktır.

OBS
Doküman Arşivi
Akademik Takvim
Tez Kapağı Şablonu
Tez Yazım Kılavuzu
Tez Yazım Şablonu
Ders Katalogları ve AKTS Bilgisi
Gre-Gmat Sınav Sonuçlarının ALES Dönüşüm Tablosu