Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma) GÜNCEL

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31.03.2020 tarihli ve 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayılı yazısı ile 31.03.2020  tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında  COVID-19 küresel salgını nedeniyle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin,  kayıtlı  oldukları  yükseköğretim kurumlarından  talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt  dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına, 

2.  Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

a)Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan    öğretimle devam etme imkânı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine  devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü  alınması kaydıyla üniversite yönetim  kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine,

b) Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara  verilen süre kadar  ilave süre verilmesine,

c) Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının  etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik     sınavlarının "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak  kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkânlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda  erteleme ve kayıt dondurma imkânından da yararlanılabileceğine

3.  Bu kararların 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmasına karar verilmiştir.

Alınan kararlara istinaden;

-Enstitümüz Lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz 30 Nisan 2020 tarihine kadar talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt dondurabileceklerdir. Kayıt Dondurma isteğinde bulunacak öğrencilerimizin Danışmanları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Danışman Öğretim Üyelerimiz golcuk.sdu.edu tr öğrenci bilgi siteminde  bulunan dilekçe çıktısını öğrenci adına düzenleyip imzalayarak fotoğraf ya da  taranmış (pdf) halde Enstitümüz mail adresine göndermeleri yeterli olacaktır.

-Bununla birlikte lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimizin talepleri danışmanının görüşü alınması kaydıyla değerlendirmeye alınacaktır. Tez aşamasında olan ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz Danışmanları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Danışman Öğretim Üyelerimiz golcuk.sdu.edu tr öğrenci bilgi siteminde  bulunan dilekçe çıktısını öğrenci adına düzenleyip imzalayarak fotoğraf ya da  taranmış (pdf) halde  Enstitümüz e-posta adresine göndermeleri yeterli olacaktır.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

 

 

Yayın Tarihi: 03/04/2020
Okunma Sayısı: 2372