Öğretim Üyelerimizin ve Tüm lisansüstü öğrencilerimizin ORCİD (Open Researcher and Contributor ID) Numarası Almaları Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10.03.2021 tarihli ve 99132376-E-36054236-299-17882 sayılı yazısı ile; Öğretim elemanlarımızdan henüz ORCID almamış olanların en kısa sürede ORCID edinmeleri, ORCID numarası bulunanların da YÖKSİS'e bu numaralarını tanımlamaları ayrıca, lisansüstü öğrencilerinin de ORCID numarası alarak Ulusal Tez Merkezi Otomasyon Sistemine eklemeleri gerektiği bildirilmiştir.

Tüm lisansüstü öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimize önemle duyurulur.

Öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerin ORCID numarası almalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "yardım dokümanı" için tıklayınız.

Kayıt Linki için tıklayınız: https://orcid.org/register

Lisansüstü Öğrencilerimiz için;

https://tez.yok.gov.tr→ Giriş Yap → Üyelik Bilgileri → ORCID numarası al → Açılan sayfaya mail ve şifre ile giriş yapılır → “Yetki ver” seçilir → Yönlendirilen sayfada “güncelle” ye basılır.

Öğretim Üyelerimiz için;

https://yoksis.yok.gov.tr→ Kişisel Bilgiler → Personel İşlemleri →Özgeçmiş İşlemleri → Özgeçmiş Oluşturma→ Kişisel Bilgiler →YÖK Akademi →ORCID numara

 

Yayın Tarihi: 19/03/2021
Okunma Sayısı: 2895