2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Tez Önerileri ve Tez Savunma Sınavı Jüri Önerileri Hakkında

  • Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesinin 29.maddesinin 1.fıkrası (“Öğrenci yüksek lisans tez önerisini, kredili dersler ile seminer çalışmasını başarıyla tamamlamasından sonra gerekçesi ile birlikte en geç bir sonraki dönemin ders ekleme/bırakma tarihinin bitimine kadar ilgili enstitüye teslim etmelidir. EABD/EASD kurul kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, en geç 1 (bir) ay içinde YÖK Tez Otomasyon Sistemi üzerinden ilgili formu/formları doldurur. (22/06/2023 tarihli ve 621/11 sayılı senato kararı ile değişik)) gereği, ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilerin 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Tez Önerilerinin en geç akademik takvimde belirtilen ders ekleme/bırakma tarihinin bitimi olan 13 Ekim 2023 Cuma günü mesai bitimine  kadar EABD/EASD kurul kararı ile birlikte Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.
     
  • 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 6. (altıncı) yarıyılında bulunan tezli yüksek lisans programı öğrencileri ise azami öğrenim süresini tamamlayacak olup; Enstitümüz  İş  Takviminde  “Azami Öğrenim Süresini Dolduran Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Tez Savunma  Jüri  Öneri  Formlarının Gönderilmesi”  için son tarih 26 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. İlgili tarihe kadar jüri öneri formları gönderilmeyen ve 12 Ocak 2024 tarihine kadar tez savunma sınavına girmeyen öğrencilerin kayıtları silinecektir.
     
Yayın Tarihi: 26/09/2023
Okunma Sayısı: 481