2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yöntemi İle İlgili Uygulama Esasları

Üniversitemiz Senatosunun YÖK’ün küresel salgında yeni normalleşme süreci rehberi ile Sağlık Bakanlığının yeni “korona virüs salgınında eğitim-öğretim süreçleri” yazılarını göz önünde bulundurarak almış olduğu karara uygun olarak, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sürecinde Eğitim Bilimleri Enstitümüzde;

- Lisansüstü derslerimiz, derslerin öğretim üyeleri tarafından yüz yüze veya online olarak belirlenecek ve ilan edilecek usuller çerçevesinde yürütülecektir. Dersin sorumlu öğretim üyesi dersin işlenme şeklini ve gerekli bilgilendirmeleri dönem başında öğrencilerimize yapacaklardır.

 

-  Lisansüstü öğrencilerimiz Tez, Seminer ve Proje çalışmaları kapsamında danışman öğretim üyeleri ve Anabilim Dalı Başkanlarımızın bilgisi dahilinde seminer odası ve laboratuvar sorumluları ile görüşerek pandemi kuralları çerçevesinde seminer salonlarını ve laboratuvarları kullanabileceklerdir.

 

-  Bahar döneminde tüm öğrencilerimiz için araştırma laboratuvarları, bilgi merkezi/ kütüphane, uygulama alanları, bilgisayar laboratuvarları pandemi kuralları çerçevesinde kullanıma açık olacaktır.

 

-  Üniversite Senatomuzun aldığı kararlarda salgının seyrine göre değişiklikler olabileceğini göz önünde bulundurarak ilgili birimlerin ve üniversitemizin internet sayfalarını ve resmi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

 

 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 16/02/2021
Okunma Sayısı: 1148