Özel Öğrenci Statüsünde Öğrenci Alımına İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, 22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte, özel öğrenci olarak bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmek için başka üniversitenin yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olmak şartı getirilmişti.

Ayrıca, mezkur yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine eklenen 4 üncü fıkra kapsamında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere düzenleme yapılmadan önceki hükümlerinin uygulanacağı karara bağlanmıştı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, yapılan mevzuat değişikliği sonrası 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı bahar yarıyılından  itibaren özel öğrenci alımı yapılamayacağını 06.02.2020 tarihli ve E.10364 sayılı yazısı ile belirtmesi üzerine 2019-2020  Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında  Enstitümüz bünyesindeki lisansüstü programlarına Özel Öğrenci Statüsünde Öğrenci Alımı yapılmayacaktır.

Enstitü Müdürlüğü

 

Yayın Tarihi: 11/02/2020
Okunma Sayısı: 253
OBS
Doküman Arşivi
Akademik Takvim
Tez Kapağı Şablonu
Tez Yazım Kılavuzu
Tez Yazım Şablonu
Ders Katalogları ve AKTS Bilgisi
Gre-Gmat Sınav Sonuçlarının ALES Dönüşüm Tablosu