2019- 2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptırmaya hak kazananların Listesine ulaşmak için tıklayınız

 

Kesin kayıt tarihi (ASİL)  14-15-16 Ocak 2020 (3 gün)

Kesin kayıt tarihi (YEDEK) 17 Ocak 2020  (1 gün)

Kayıt Adresi : SDÜ Doğu Yerleşkesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Isparta Meslek Yüksekokulu A Blok Kat 2 Merkez/ISPARTA

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER
1- FORM YL-12 Yüksek lisans Programlarına Kayıt Dilekçesi ve Taahhütname (Ek-1)
( http://egitimbilimleri.sdu.edu.tr Adresinden dokümanlar bölümünden erişebilirsiniz.)
2- Diploma veya çıkış belgesinin noter veya herhangi bir resmi kurum onaylı sureti veya  e-devlet üzerinden alınan
Yükseköğretim Mezun Belgesi
3- Transkriptin noter veya herhangi bir resmi kurum onaylı sureti,
4- Son beş yıl içerisinde alınmış ALES Sonuç Belgesi
5- Yükseköğretim Kurulu veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi bulunan dil
sınavına ait belge.
6- Özgeçmiş
7- Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi, (Enstitümüze ibraz edildiği takdirde Enstitümüzce onayı yapılacaktır)
8- Fotoğraf (3 adet),
9- Erkekler için Askerlik durum belgesi.
 
NOT :
*Online ön kayıt başvuru işlemleri esnasında öğrenci tarafından girilecek bilgilerin doğru ve hatasız olması gerekmektedir. Kesin kayıt hakkının kazanılması halinde, öğrenci tarafından Enstitü'ye ibraz edilen belgelerdeki bilgiler ile ön kayıt için internet üzerinden online başvuru sistemine girilen bilgiler arasında, her ne sebeple olursa olsun (hatalı, eksik, yanlış bilgi girme vb. nedenlerle) lehte veya aleyhte tutarsızlık olması halinde öğrencinin başvurusu iptal edilir, kesin kayıt yaptırmış olsa dahi kaydı silinir.
* Adayların kesin kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri plastik kapaklı mavi dosya içerisinde Enstitü
Müdürlüğüne şahsen veya noter vekâleti verilen şahıslar tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile
kayıt yapılamaz.
* Kayıt hakkı kazanan öğrencinin kesin kayıt için istenen belgelerinde eksiklik olması halinde kaydı yapılmaz.
* Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt için herhangi bir hak iddia edemez.
* Asil Adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylardan sırayla 17 Ocak 2020 (1 gün) tarihinde
kesin kayıtları yapılacaktır.
 

Yayın Tarihi: 13/01/2020
Okunma Sayısı: 6311
OBS
Doküman Arşivi
Akademik Takvim
Tez Kapağı Şablonu
Tez Yazım Kılavuzu
Tez Yazım Şablonu
Ders Katalogları ve AKTS Bilgisi