23 Kasım 2017 Perşembe

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIM İLANI (2017-2018 Güz Yarıyılı) İkinci Öğretim

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:08 tarihinde eklendi | 5538 defa okundu
SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

T.C.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIM İLANI

 

A- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI

1.      Bir lisans diplomasına sahip olmak,

Not: Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda, ALES Puanı ve Yabancı dil sınavına girmiş olma şartı aranmamaktadır.

2.      Tezsiz yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci kontenjanları ve şartları:

Anabilim Dalı/Programı

Kontenjan

Kontenjan Şartları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi/Eğitim Teknolojileri II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

100

Üniversitelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olmak

 

B- BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1.      Mezuniyet not ortalamalarında, 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır:

a)      Transkriptinde sadece 100’lük not ortalaması olan adaylar notlarını başvuru sisteminde 100’lük hanesine yazacaklardır.

b)      Transkriptinde sadece 4’lük not ortalaması olan adaylar notlarını başvuru sisteminde 4’lük hanesine yazacaklardır. Bu adayların notu sistem tarafından YÖK Not Dönüşüm tablosundaki 100’lük karşılığına dönüştürülecektir.

c)      Transkriptinde hem 4’lük hem 100’lük not ortalaması olan adaylar sadece 100’lük notlarını başvuru sisteminde 100’lük hanesine yazacaklardır.

 

C- DEĞERLENDİRME

1.      Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar arasından lisan mezuniyet not ortalamasına göre sıralanarak kontenjan sayısınca öğrenci kabul edilir. Lisans mezuniyet notlarının eşit olması durumunda adaylar arasından en genç olan kabul edilir.

2.      Mülakat sınavı yapılmayacaktır.

 

D- KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1.      Kesin kayıt dilekçesi (Kayıt esnasında enstitüden temin edilecektir)

2.      Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi

3.      Transkriptin onaylı fotokopisi

4.      Nüfus cüzdanı fotokopisi

5.      Fotoğraf (4 adet)

6.      Erkekler için Askerlik tecil belgesi

7.      Adayların kesin kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

 

NOT:

  • Adaylar, kesin kayıt için istenilen belgelerin aslı ile birlikte birer fotokopilerini ibraz etmeleri takdirde enstitümüz tarafından onay yapılacaktır.
  • Belge onayları, herhangi bir kamu kurumundan veya noter tarafından da yapılabilir.
  • Kesin kayıt için gerekli belgelerin, kesin kayıt için belirlenen son gün mesai bitimine kadar eksiksiz olarak Enstitümüze, şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir. Kayıt hakkı kazanan öğrencinin kesin kayıt için istenen belgelerinde eksiklik olması halinde kaydı yapılmaz. 

 

E- BAŞVURULAR

Online başvuru tarihi: 14-18 Ağustos 2017  (5 gün)

Online başvuru adresi: http://golcuk.sdu.edu.tr

 

 Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlan Tarihi: 21 Ağustos 2017

 Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlan Adresi:http://golcuk.sdu.edu.tr

 

F- KESİN KAYIT İŞLEMİ

Kesin kayıt tarihi (Asil)                      : 22-25 Ağustos 2017

Kesin kayıt  tarihi (Yedek)                : 28-29 Ağustos 2017

Kayıt Adres                                         : SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü                                                                                                                           Hukuk Fakültesi Zemin Kat  Doğu Yerleşkesi, 32260  ISPARTA

 G- UYARI

Online başvuru işlemleri esnasında öğrenci tarafından girilecek bilgilerin doğru ve hatasız olması gerekmektedir. Kesin kayıt hakkının kazanılması halinde, öğrenci tarafından Enstitü'ye ibraz edilen belgelerdeki bilgiler ile ön kayıt için internet üzerinden online başvuru sistemine girilen bilgiler arasında, her ne sebeple olursa olsun (hatalı, eksik, yanlış bilgi girme vb. nedenlerle) lehte veya aleyhte tutarsızlık olması halinde öğrencinin başvurusu iptal edilir, kesin kayıt yaptırmış olsa dahi kaydı silinir.